Slægtshistorie fra Himmerland og Han Herred
Du er i øjeblikket anonym Login
 

Databasestatistik


 Beskrivelse   Antal 
Antal personer 36,022  
Heraf antal hankøn 18,495 (51.34%)  
Heraf antal hunkøn 17,526 (48.65%)  
Ukendt køn 1 (0%)  
Antal nulevende 3,491  
Antal familier 12,077  
Antal unikke efternavne 2,232  
Antal Billeder 2,579  
Antal Dokumenter 0  
Antal Gravsten 133  
Antal Fortællinger 1  
Antal Optagelser 0  
Antal Videoer 0  
Antal kilder 112  
Gennemsnitlig livslængde1 62 år, 271 dage  
Tidligste fødsel (Niels Vognsen 1270  
Dato for seneste opdatering 30 nov. 2021 14:11:21  

 Længstlevende person1   Alder 
Thala Kirstine POULSEN 105 år 363 dage  
Else Marie JENSEN 105 år  
August SUHONEN 102 år 46 dage  
Lillian BECH 101 år 153 dage  
Poul PEDERSEN 101 år  
Hansine LARSEN 100 år 330 dage  
Asta Sondrup ANDERSEN 100 år 151 dage  
Andrea LARSEN 100 år 131 dage  
Mariane JENSEN 100 år 87 dage  
Mette Marie CHRISTENSDATTER 100 år  


1 Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise.

Flere oplysninger om dette træ