Slægtshistorie fra Himmerland og Han Herred
Du er ikke logget ind Login
 

Karen JENSDATTER, Lund?

Kvinde Beregnet 1731 - 1782  (~ 51 år)


Personlige oplysninger    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Karen JENSDATTER 
  Suffiks Lund? 
  Født Beregnet 1731 
  Køn Kvinde 
  Død jan. 1782  Budolfi S, Fleskum H, Aalborg A, DK Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 8 jan. 1782  Budolfi S, Fleskum H, Aalborg A, DK Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Karen Jensdatter.
   Hendes forældre kendes ikke, kun er det givet, at hendes fader har heddet Jens .....
   Karen Jensdatter er født ca. 1731.

   Budolfi Enesteministerialbog 1765-1802, 1782, opslag 203:
   Den 8. januar: Karen Jensdatter, Christen Antonisens hustru beg. af h. Prost Torlog. 51 aar.
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17128408#172995,29050032

   Aalborg bys skifteprotokol 1777 - 1785, fol. 158.
   Skifteforretning.

   Efter afgangne Karen Jensdatter, Christen Anthonisen skomagers Hustrue. Anno 1782 den 2. February som rette 30te dagen efter afgl. Karen Jensdatter, Borger og Mester Skomager Christen Anthonisens Hustrue heri hendes dødelige afgang, indfandt sig udi stervboets ejende huus i Kattesundet skifteretten for at tage stervboets tilhørende under skifte afhandling imellem enkemanden og hans med sal. kone sammenaulide børn, som ere efterfølgende:

   1. En Datter Kirsten Christensdatter, 20 Aar gammel.
   2. En Søn Jens Christensen Mørch, 18 Aar gammel.
   3. En Søn Anthoni Christensen, 13 Aar gamrel.
   4. En Datter Karen Margrethe Christensdatter, 11 Aar gammel.

   paa hvilke umyndige Arvingers vegne skifteretten havde antaget som nærmeste født værge mødrende side Borger og Vertshuusmand Niels Andersen Møller der reet under skiftet
   at beopagte hvorefter forretningen med registrering og wurdering saaledes blev begyndt.
   Stervboets huus og ejendom beligrende udi den lille gyde, som løber ud af Kattesundets port imellem Hans Vognmands huus og ejendom paa den østre side og byens rende paa den westre side bestaaende af 14 fag huus og ud til gaden hvoraf de fire fag er indrettet til leje huus item. et
   lille halvtag paa 4 fag, samt stædets tilhørende gaards og hauge rum ialt; wurderet for den Summa: 150 Rdl.

   3341
   Karen Jensdatter i Ålborg. 2.2.1782, fol.157B.
   E: Christen Anthonisen, skomager.
   B:
   1) Kirsten Christensdatter, 20.
   2) Jens Christensen Mørch, 18.
   3) Anton Christensen, 13.
   4) Karen Margrethe Christensdatter, 11.
   FM: Niels Andersen Møller, som mødrende frænde.
   https://www.brejl.dk/aalborg.html

   I dagligstuen:
   l fyrre bord, l fyrre drag kiste sæng, l stor klæde skab, 6 rychlædders stoele, l messing kakkelovns bekken, l bielægger kakkelovn, l blaae maklet udtræk med guul omhæng om, l guul stribet do., l gl. do. blaae stribet, l grøn stribet olmerdugs overdyne, l grøn og rød olmerdugs ditto, l do. rød, 6 pudder, l par blaaegarns lagner, en del skomager værktæi.
   I inderste stuen:
   l ege bord, l sort mahlet dragkiste, udi samme forefundet den sal: kones gang og lind klæder, som enkemanden anmeldte efter den afdødes villie vilde skiænkes hans tvende piige børn, som samme nu ere ved tilvoxende alder kand behøve, l par blaaegarns lagner, l hørgarns ditto, l drejels dug, l par hørgarns pudderwaahr, 2 haandklæder, l rød stribet stople seng med rød macheis omhæng paa, i samme l gl. bolstret undderdyhne, l rød stribet olmerdugs overdyhne, 2 guul stribet ditto, l rød og hviid olmerdugs overdyhne, 3 stk. pudder.
   I spisekammeret:
   2 stk tiin fade og 8 tallerkenr, l kaaber kiddel, 2 messing stager, l tiin skaal.
   I kiøkkenet:
   1 kaaber brendeviins kiddel med hatt laag og piber, et sæt kar og 2de ankre, l jern gryde, l do. pande, l ditto tree foed, 1 kaaber the kiddel.
   Paa loftet intet.
   I gaarden:
   l koe widere forefandtes ikke og siden enkemanden saavelsom tilsynsværgen erklærede at videre stærvboet ej var tilhørende, bliver samrnes indtægt ialt den summa: 406 Rdl og l Mk
   hvorimod blev anmeldt stærvboets paahæftede giæld:
   1. Afgl. Christen Pedersen Hedebergs enke heri byen loed forevise enkemandens til hendes sal. mand, den 20. April 1769 udgiven pante opligation med lste prioritets rett udi stærvboets huus for laante capital …   300 Rdl., hvoraf renten til sidste snapsting findes at være betalt.
   2. Niels Andersen Møller foreviste ligeledes enkemanden til ham under 28. April 1774 udgivne opligation med 2den priorotets reet udi i stærvboets huus og første prioritets reet udi i den registrerede ejendom og ifølge af samme har tilgode...... 130 Rdl.
   hvilke anførte pant havere tillige lod erklære at ville betroe enkemanden deres ham laante capitaler uden at pataae stærvboets ejendele satt til auction, og siden enkemanden berettede ikke at være viidere bortskyldig, saa bliver stærvboets udgifte sammenlagt den summa 4 Rdl.
   og naar fra samme drages stærvboets anførte indtægt.
   ….. 406 Rdl. l Mk.
   sees at udgiften overstiger boets anførte indtægt.
   ....... 23 Rdl. 5 Mk.
   Hvoraf følger at ikke noget bliver til arv eller deeling imellem enkemanden og hans umyndige børn. Altsaa siden enkemanden lovede og forbandt sig til at opdrage de umyndige
   udi ære og lære, saavidt hans evne det vil tillade, ligesom og at holde skifteforvalteren og alle maader anger og kraveløs for hviis viidere giæld paa stærvboet maatte hæfte, bliv han med tilsyns værgens samtykke paa stærvboet extraderet til frie eiendoms raadighed hand indfriir og betaler denne forretnings bekostning.
   ------
   Som anført døde Christen Anthonisen Mørch den 18. oktober 1810, 77 år gammel.
   Aalborg by og birk samt en del af Fleskum herreds skifteprotokol
   1807 - 1821, fol, 296 og 345.
   Anno 1810 den 14 October, strax efter at det for magistraten var anmeldt, at skomagermester Christen Anthonisen Mørch i hans tilleje havende værelser paa Nørregade i Aalborg, ved døden var afgaaet, indfandt sig sammensteds skifterettens fuldmægtig for at tage den afdødes boe unden annitation til videre skifte og deeling imellem enken Mette
   Jørgensdatter og den afdødes børn af 2de ægteskaber, som  blev anmeldt at være:

   Af første ægteskab:
   1.      En søn Jens Christensen Mørch mester skomager og givt her i byen.
   2.      En søn Anthon Mørch givt og boende i Sjælland samt er skomager.
   3.      En datter Kirsten Mørch givt i København med spækhøker Nobis.
   4.      En datter Karen Margrethe givt med snedker Niels Dyhr i Nykøbing paa Mors.

   Af andet ægteskab med den efterlevende enke:
   1.      En datter Bodil Marie Mørch, 22 Aar gammel og ugivt, samt hjemme i stærvboet, paa hvilke arvingers vegne var tilstede sønnen Jens Mørch, og var tillige nærværende
   enken med laugværge bødkermester Søren Jørgensen, som paaviste stærvboets effecter til registrering og wurdering saaledes:

   1 furre vinge bord, 3 stole, 1 speil, 2 skillerier, 1 fure skatol, derudi enkems og datterens linned, samt noget ragelse, 1 himmelseng med omhæng, klæder derpaa, 1 olmedugs overdyne, 1 bolstret underdune, 2 puder 1 par lagner.

   I kiøkkenet:
   Jern ildklemme, 1 trefod, 1 kobber thekjeddel, 1 blaae klædes kiole west og buxer, 2 par strømper, 1 hat, 1 par gamle støvler, 3 skjorter.
   Videre vidste de ikke at anmelde stervboet tilhørende, hvorefter forretningen indtil en anden bestemmende tid blev udsat.
   -----
   Anno 1811 den 20de September blev skiftet efter skomagermester Anthonisen foretaget= Enken anmeldte at hendes sal. mand begravelse havde kostet hende foruden de dertil fra
   laugene oppebaaren penge ialt 30 Rdl. og at hun desuden er skyldig paa huuslejen nu til næste fløttetid 12 Rdl. 2 Mk. hvilket tilsammen udgiør boets giæld 42 Rdl. 3 Mk.
   og ved sammenholde samme med boets foran registrerede og wurderede effecter, der er opsummeret til ialt den summa 15 Rdl. 4 Sko sees, at der intet kan blive at arve, og at
   enken med laugværge tilforbandt sig at betale boets giæld og i saa henseende holde skifteretten anger og kravesløs, blev boet efter enkens begjæring med tilsynsværgens samtykke extrederet og forretningen saaledes hermed tilendebragt.
   ---
   Ved at sammenholde de 2 skiftebreve synes der at være sket en tilbagegang for Christen Anthonisen siden hans  første kones død. Grunden er vel den blandt andre, at han efterhånden var blevet til års, han var jo 77 år gammel da han døde. De mange ret kostbarlige ting, der nævnes i det første skiftebrev, er vel efterhånden blevet afhændet for at skaffe penge til det daglige brød.
   Kilde:
   Slægtsbog for Martin Jensen Smed, 1813-1957. Holger Jensen 1969.
   -----
  Person-ID I33257  My Genealogy
  Sidst ændret 21 jul. 2020 

  Far Jens NN, Lund? 
  Familie-ID F11085  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Christen ANTHONISEN,   f. nov. 1733, Budolfi S, Fleskum H, Aalborg A, DK Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 14 okt. 1810, Vor Frue Sogn, Fleskum H, Aalborg A, DK Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 76 år) 
  Gift 16 nov. 1759  Budolfi Kirke, Budolfi S, Fleskum H, Aalborg A. DK Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Kirsten Christensdatter MØRCH,   f. maj 1762, Budolfi S, Fleskum H, Aalborg A, DK Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Jens Christensen MØRCH,   f. jan. 1764, Budolfi S, Fleskum H, Aalborg A, DK Find alle personer med begivenheder på dette sted
   3. Antonius Christensen MØRCH,   f. mar. 1767, Budolfi S, Fleskum H, Aalborg A, DK Find alle personer med begivenheder på dette sted
  +4. Karen Margrethe Christensdatter MØRCH,   f. 5 mar. 1769, Aalborg, Fleskum K, Aalborg A. dk Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 24 mar. 1854, Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 85 år)
  Sidst ændret 18 jul. 2020 
  Familie-ID F11084  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsGift - 16 nov. 1759 - Budolfi Kirke, Budolfi S, Fleskum H, Aalborg A. DK Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - jan. 1782 - Budolfi S, Fleskum H, Aalborg A, DK Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravet - 8 jan. 1782 - Budolfi S, Fleskum H, Aalborg A, DK Link til Google Earth
   = Link til Google Earth