Slægtshistorie fra Himmerland og Han Herred
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Match 51 til 100 fra 21,460

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 430» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 KB-Aalborg Budolfi, Fleskum, Aalborg (1738-1800): s 120; 1784, [No ?]:
Kilde: (arkivalieronline.dk, opslag 228 af 340)
Trolovelse: d 13de April trolovede i Huset; Peder Vognsen Ungkarl i Hasseriis og Kirsten Jens Datter Pige.
Viede 2den Pindsedag [31 maj 1784].

Kilde: http://www.myheritage.dk/person-1000172_78820802_78820802/kirsten-jensdatter?show=events 
Familie F5944
 
52 Kirkebog for Vester Bølle Sogn C 226 C, Detaljer for citat: 1681-1772:
2. pintsedag, som indfandt sig den 16. maj blev Niels Andersen her i byen trolovet i sig eget hus med hans egen tjenstepige nafnlig Caren Christensdatter. Hun ???de sam tid et breuf fra ????? ?????, som ikke specialitetes modtat? Noget om ægteskab. Dog var hendes broder Jens Christensen af ??????? som bekræftede, at hun var fri til ægteskab … …..
Dom 5. p. trin som indfandt sig den 25. juni blev de forannævnte personer viet i Vesterbølle Kirke.

Kilde: http://www.ole-munk.dk/webtrees/family.php?famid=F6932&ged=Mikkel 
Familie F8330
 
53 Kirkebog Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt, 1642-1775.
Opslag 70. Side 134. Nr. 10.
Niels Sørensøn Forpagter paa Aalegaard og Maren Jensdatter deres Datter fød Lørdagen d 9. December og formedelst svaghed hiemmedøbt samme Dag og kaldet Else.
Daaben public Dom:2 p Epiph: 1748.
Faddere: Else ? Lars ? H: af Nesborg, Christen Møller af Aagaards Vandmølle
Else Jensdatter i Bisgaard, Morten Bonde i Schrem, Anne Berthel Ki--- H:
Introd: Same Dag.
Kilde: http://brindt.dk/erik_brindt/15361.htm 
NIELSDATTER, Else (I31075)
 
54 Niels Munk, født før 1597, død 1647-50. Han var 1599 i Sorø skole, var senere kaptajn, skrev sig 1615 til Serridslevgaard, og boede 1639 på Rosborg. Han skaffede på den tid mange mennesker på bålet for beskyldninger om trolddom. Han måtte en tid forlade landet, da han havde været forlover for menederen Niels Arenfeldt.
Niels Munk var første gang gift med Kirsten Jørgensdatter Harbou, anden gang med Sidsel Mortensdatter
Skinkel. 
MUNK, Niels Pedersen (I12547)
 
55 Søren Munk i Komdrup (Hellum H.), var 1486 Hr.Axel Lagesen (Broks) Foged paa Clausholm, og endnu 1494, boede 1502 i Komdrup og skjødede da Fregelund Gaard i Hellum til Bispen i Viborg, nævnes endnu 1511 blandt Adelen i Viborg Stift.
Vistnok gift med en Stygge, thi i Sødring Kirke findes Munk og Stygge Vaabnene sammenstillede og 1491 var en Søren Munk Foged paa Sødringholm. (Børn). (DA1905-).
    
Kilde: http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p8533fef5.html      
MUNK, Søren Gundesen (Vinranke) (I14565)
 
56 Thisted, Vester Han, Lild, Lund bÿe, , 10, FT-1787, A8983
Navn:       Alder:       Civilstand:            Stilling i husstanden:            Erhverv:            Fødested:
Thomas Chrestensen      36       ugift      Husbond      Bonde og gaardbeboer     
Jens Christensen      34       ugift      Tjenestekarl           
Christen Christensen      29       ugift      Tjenestekarl      National soldat     
Niels Jensen      14       ugift      Tjenestekarl           
Birgitte Christensdatter      26       ugift      Husbonds søster           
Johanne Jensdatter      64       enke      Husbonds moder            
CHRISTENSDATTER, Birgitte (I16502)
 
57 "Min" Niels Jensen Morth:
dåb publiceret 2. påskedag 1796 i Durup kirke.
hustru: Karen Nielsdatter
børn ved folketællingen i Stenild 1860:
Ane Kirstine, 28
Karen Marie, 26
Mariane, 21
Christen, 17. 
MORTH, Niels Jensen (I7451)
 
58 "Niels Jensen Over Broen" boede - vel fra giftermålet før 1660 - i Vilsted by og sogn, hvor han måske var fæster af den gård, der blev overtaget af sønnen Christen Nielsen Broe.
Niels Jensen over Broen blev født før 1635 og døde 1682 i Vilsted sogn, begr. 4. oktober. Han var af ukendt herkomst.
Niels Jensen blev gift før 1658, og hans kone var vel Mette Sørensdatter, født ca. 1612, død 1689 i Vilsted sogn by og sogn, begr. 18. april, 77 år gl.
Også hun var af ukendt herkomst.

Børn
Parret havde efter fadderlisterne at dømme mindst flg. 4 børn:
1.      Christen Nielsen over Broen eller Christen Broe, født 1630/62, vel omkring 1650, bosat i Vilsted by og sogn.
2.      Else Nielsdatter, født ca. 1658, ane 155.
3.      Bodil Nielsdatter, født ca. 1658. Gift før kirkebogens begyndelse 1679 med Christen Pedersen i Ørbæk.
4.      Dorthe Nielsdatter, født senest 1660, Gift 1679 med Peder Andersen i Vilsted.

Nordisk Slægtsforskning, Skals: En slægt fra Hornbæk i Oudrup sogn, 1992. 
JENSEN, Niels (I22150)
 
59 "Peder Kieldsen, Indvaaner her i Aalborg, paa sine egne vegne, og Niels Laursen der sammesteds paa sin hustru Anne Jørgensdatters Vegne - tog Jens Pedersen i Haanden, gjorde og gav ham et fast Haandtryk og uigenkaldeligt afkald, for født og ufødt, for al den arv og Arvelod, som de arveligen kunde være tilfaldne efter deres salige Fader og Moder Jørgen Pedersen og Bodil Andersdatter , som døde paa Egholm".

Jørgen Pedersen Mørch var fæster af Damgården på Egholm fra ca. 1580 til sin død 1610.
Kilde:
Slægtsbog for Martin Jensen Smed, 1813-1957. Holger Jensen 1969. 
MØRCH, Jørgen Pedersen (I33553)
 
60 "Til bekræftelse haver jeg dette mit skiøde ei alleene egenhændigt underskrevet og med mit signette hos trykt, men endog bedet min søn Poul Poulsen, som er forvalter på Visborggård dette med mig som lavværge at underskrive, samt til vitterlighed bedet Hr. Stampe i Aars og Jacob Glasou i Lynderup at underskrive og forsegle.

Øster Oustrup den 18. juni 1788. Hellene Pedersdatter Thaarup.
Salig Poulsens. På min moders vegne og som hendes lavværge P. Poulsen." fra nedenstående kilde.

Enken sælger Øster Oustrup 18. juni 1788 til Oluf Jacobsen Winther (#6092), som videresælger den i 1789 til Mathias Svante Lassen (#103)
Kilde: http://www.kragh.biz/hent/Oustrupgaard_Hist.pdf
Side 35-39.

Aars KB 1786 opslag 106/fol. 104b:

Løverdagen den 24. juni blev begravet Sn Poulsen i Øster Oustrup. 56 aar gl.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=173566#173566,29204643 
POULSEN, Anders (I26231)
 
61 "Vort Sogn". Her finder du en note om Jens Mark, gårdejer og sognefoged på Markgaarden, V. Bislev. Han er efterkommer af Niels f. 1797 i Bislev.

FT-1834, Aalborg, Hornum, Bislev, Bislev Bye, En gaard, 3, C3425
1. Niels Pedersen March, 38, Gift, Gaardmand og Sognefoged.
2. Ane Marie Larsdatter, 29, Gift, Hans kone.
3. Ane Nielsdatter, 8, Ugift, Deres børn.
4. Lars Peter Nielsen, 6, Ugift, Deres børn.
5. Peder Nielsen, 4, Ugift, Deres børn.
6. Anders Nielsen, 1, Ugift Deres børn.
7. Niels Christian Jensen, 22, Ugift, Tjenestefolk.
8. Hans Christophersen, 15, Ugift, Tjenestefolk.
9. Karen Hansdatter, 25, Ugift, Tjenestefolk.
10. Inger Marie Jørgensdatter, 24, Ugift, Inderste og Skræder.

FT-1840, Aalborg, Hornum, Bislev, Bislev Bye, en Gaard, 3, C4489
1. Niels Pedersen, 43, Gift, Gaardmand og Sognefoged.
2. Ane Marie Larsdatter, 35, Gift, hans Kone.
3. Ane Nielsdatter, 14, Ugift, deres Børn.
4. Lars Peter Nielsen, 12, Ugift, deres Børn.
5. Peder Nielsen, 10, Ugift, deres Børn.
6. Anders Nielsen, 7, Ugift, deres Børn.
7. Jens Peter Nielsen, 4, Ugift, deres Børn.
8. Hans Christian Nielsen, 1, Ugift, deres Børn.
9. Lars Christian Christensen, 22, Ugift, Tjenestefolk.
10. Ane Margrethe Pedersdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk.
11. Inger Marie Jørgensdatter, 29, Ugift, Inderste og Skræderske.

Denmark Estate Records, 1436-1964 Ålborg  Lundbæk gods  Skifteprotokoller 1781-1850.
Opslag 777/fol 291b:
Den 23. juni 1845 anmeldte fæstegaardmand Christen Pedersen Mark af Snorrup, at hans broder, sognefoged og fæstegaardmand Niels Pedersen Mark af Bislev igaar ved døden er afgaaet i alder af 48 aar.
Hans efterlader sin enke, Ane Marie Larsdatter og 7 umyndige med hende sammenavlede børn.
Enken attraaer at søge bevilling til at sidde i uskiftet bo.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9W8-S9MH-K?i=776&wc=M52V-7MQ%3A333468001%2C334486901%2C334503201&cc=2015318

Opslag 783b/fol. 296b

Tlladelse til at sidde i uskiftet bo.
Den  29. juli 1845:
Afdøde Niels Pedersen Mark af Bislev sogn.
Her er nævnt enken Ane Marie Larsdatter og deres efterladte 7 børn.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99W8-SBDK?i=813&wc=M52V-7MQ%3A333468001%2C334486901%2C334503201&cc=2015318 
MARK, Niels Pedersen (I6258)
 
62  

FT-1880, København, København (Staden), Fredensgade, Udenbys Klædebo Kvarter, Blegdams Rode, 683, 1, D3036

1. Frederik Severin Gyldendal, 54, Gift, Husfader, Revisor, Sønder Højrup Sogn, Svendborg Amt. 
2. Lydia Christiane Gyldendal, f. Wandler, 47, Gift, Hans kone, Odense. 
3. Bolette Johanne Amalie Gyldendal, 21, Ugift, Datter, København.
4. Lydia Elfride Gyldendal, 14, Ugift, Datter, København. 
5. Axel Christian Frederik Gyldendal, 10, Ugift, Søn, København.
6. Astrid Cathrine Marie Gyldendal, 8, Ugift, Datter, København. 
GYLDENDAL, Friderich Severin (I30615)
 
63          MØLLER, Christen Christensen (I29914)
 
64                        
FT 1801, Thisted, Hillerslev, Hansted, Hansted bye, , 8, A7273
1. Sigvart, 42, gift, Huusmand med lidt jord          
2. Anne Mogensdatter, 46, gift, Hans kone                   
3. Jørgen Mogensen, 36, ugift, Søefarende         
MOGENSEN, Jørgen (I32108)
 
65 (2) Gift 13 okt 1782 i Tostrup kirke, Viborg amt, Niels Poulsen Smed, født 0 ___ 17??, død i Vester Tostrup, Rinds herred, begravet i Tostrup Kirkegaard. Familie F9140
 
66 (Estrup). ISAKSEN, Christen Andersen (I5628)
 
67 (Research):            DEGN, Christen Poulsen (I15635)
 
68 (Research):Rise KB 1922 nr. 39, opslag 62/fol. 119:
Laura Beate Jespersen.

Forældre: Gaardejer Michael Christian Jespersen og hustru Mette Marie Jakobsen, Rise.
Faddere: Frk. Beate Jensen, Kustorum. Asmus Jakobsens hustru, Kathrine Jakobsen Hønning? Hans Madsen, tjenende i Kapsholt. 
JESPERSEN, Laura Beate (I2349)
 
69 *
Jens Kristian Jensen, Svingelbjerg
Konfirmeret 30/4 1905 i Vesterbølle.
Født i Vesterbølle Sogn 26/2-1891
og døbt i Kirken 7. juni 1891
Forældre:
Husmand i Svingelbjerg Ingvar Thomas Jensen og
Hustru Ane Johanne Mogensen 
JENSEN, Jens Kristian (I7448)
 
70 *)
FT-1845, Sorø, Ringsted, Ringsted Købstad, Sct. Hansgaden, No87F2, No87,  C4161
1. Niels Serritsløv, 39, Gift, Kjøbmand, Øster regitzborg ?? Corsøer Amt.
2. Johanne Hansine Jensen, 26, Gift, hans Kone, Ringsted.
3. Christian Steinlein, 31, Gift, Lærling, Ringsted.

FT-1850, Sorø, Ringsted, Ringsted Købstad, Skt. Hansgade, 1 Hus, 87, C5012
1. Niels Serritslev, 44, Gift, Købmand, Øster Egesborg Sogn, Præstø Amt.
2. Johanne Hansine Jensen, 31, Gift, Hans Hustru, Ringsted.
3. Laura Frederikke Serritslev, 5, Ugift, Deres barn, Ringsted.
4. Jens Frederik Serritslev, 3, Ugift, Deres barn, Ringsted. 
SERRITSLEV, Niels (I18041)
 
71 ***
1869 nr. 16
Ane Kirstine Andersen, 20 1/4, tjenstepige
Fra Binderup 1. November - 5 November 
ANDERSDATTER, Ane Kirstine (I7393)
 
72 ***
Gislum by, et hus 2
Niels Christian Pa???46giftluthRørbæk S, Aalborg Ahusfader, husmand
Gjertru Kirstine Pa???47 giftluthDurup S, Aalborg Ahans hustru
Kirsten Marie Poulsen7ugifther i sognetplejebarn 
SØRENSEN, Kirsten Marie (I7442)
 
73 1 Niels Jensen, ugift i Bækgård i Store Torup [i Ulbjerg sogn]. 14.3.1698, fol.2. EA:
1) søster Karen Jensdatter g.m. Anders Christensen, herredsfoged i Gislum og Rinds herreder
2) søster Maren Jensdatter
3) søster Johanne Jensdatter g.m. Johan Hess
4) halvbror Laurids [Jensen] Pop i Ålborg, død. 1B: a Maren Lauridsdatter Pop. FM: stedfar Christen Mouridsen Trap i Ålborg.
5) halvbror Thor Jensen, uvist hvor.

8 Anders Christensen Aalestrup i Store Torup i Ulbjerg sogn, herredsfoged i Gislum og Rinds herreder. 26.7.1700, fol.63.
E: Karen Jensdatter Pop. LV: Iver Jørgensen i Store Torup.
B:
1) Jens Andersen 8
2) Kirsten Andersdatter 7
3 Christen Andersen 6
4) Maren Andersdatter 1.
FM:
1) farbror Peder Christensen i Nørholm ved søn Christen Pedersen, student 2) farbror Christen Christensen i Glerup 3) fars fasters mand Søren Christensen i Testrupgård.

Kilde: http://www.geni.com/people/Karen-Jensdatter-Pop/6000000015619973674 
AALESTRUP, Anders Christensen (I26584)
 
74 1. Christian Simonsen Mørck, d. 1751 i Roskilde, begravet 25. Feb 1751 i Graabrøder Kirkegaard, stilling Herredskriver.
Han gift (1) Anna Dorthe Nielsdatter Friis, f. ca 1696, (datter af Niels Carlsen Friis og Niels Friis kone) d. 1749 i Salløv, begravet i Snoldelev.
Han gift (2) Anne Marie Pedersdatter Billenberg.
Barn af Anna Dorthe Nielsdatter Friis:
2. i Anna Cathrine Mørck f. 1721.
ii Simon Mørck, f. 1723 i Roskilde, døbt 20 Okt 1723 i Roskilde Domsogn, d. 1724 i Roskilde, begravet 14 Feb 1724 i Roskilde Domsogn.
3. iii Maren Mørck f. 1725.
iv Anne Kirstine Mørck, f. 1727 i Salløv, døbt i Snoldelev, d. efter 1787, stilling Skomagerkone i Køge. Hun gift Thomas Ahsverius.
v Sisle Mørck, f. 1729 i Salløv, døbt i Snoldelev.
vi Dorethe Mørck, f. 1732 i Salløv, døbt i Snoldelev, d. før 1738.
4. vii Simon Mørck f. 1735.
viii Niels Mørck, f. 1736 i Salløv, døbt i Snoldelev, d. 1741 i Salløv.
ix Peder Mørck, f. 1740 i Salløv, døbt i Snoldelev, d. før FT 1787, stilling Købmand Næstved.
5. x Casper Mørck f. 1740.
xi Niels Mørck, f. 1743 i Salløv, døbt i Snoldelev.
Barn af Anne Marie Pedersdatter Billenberg:
xii Peiter Billeberg Mørck, f. 1750 i Roskilde, døbt 17 Jul 1750 i Roskilde Domsogn, d. 1751 i Roskilde Domsogn, begravet 25 Feb 1751 i Graabrøder Kirkegaard.

Anden Generation

2. Anna Cathrine Mørck, f. 1721 i Nyhavn i København, døbt 25 Nov 1721 i Holmens, d. 1801 i Assingløse, begravet 31 Maj 1801 i Daastrup.
Hun gift (1) Peder Christiansen, trolovet 20 mar 1747 i Gadstrup, 20 aug 1747 i Gadstrup, f. ? 1720, d. 4 Maj 1758 i Assingløse, begravet 7 Maj 1758 i Daastrup, stilling Husmand i Assingløse.
Hun gift (2) Jørgen Larsen, 1770 i Daastrup, f. ca 1720, d. før 1801, stilling Gårdmand i Assingløse.
Barn af Peder Christiansen:
i Christian Pedersen, f. 1747 i Assingløse, døbt 10 Sep 1747 i Daastrup.
ii Ane Dorthe Pedersdatter, f. 1749 i Assingløse, døbt 30 Nov 1749 i Daastrup.
iii Sidsel Pedersdatter, f. 1752 i Assingløse, døbt 16 Jan 1752 i Daastrup.
iv Ane Pedersdatter, f. 1753 i Assingløse, døbt i Daastrup, d. 1753.
v Ane Pedersdatter, f. 1755 i Assingløse, døbt i Daastrup, d. 1755.
vi Johanne Pedersdatter, f. 1756 i Assingløse, døbt i Daastrup, d. 1818 i Assingløse, begravet i Daastrup. Hun gift Anders Pedersen, f. 1757 i Daastrup, (søn af Peder Valentinsen og Inger Pedersdatter) døbt 15 Maj 1757 i Daastrup, d. 15 Sep 1831 i Assingløse, begravet i Daastrup, stilling Gårdmand i Assingløse.

3. Maren Mørck, f. 1725 i Roskilde, døbt 14 Mar 1725 i Roskilde Domsogn, d. 1764 i Roskilde.
Hun gift (1) Niels Sørensen Vestergaard.
Hun gift (2) Ove Juul.
Barn af Niels Sørensen Vestergaard:
i Søren Nielsen, f. ca 1756 i Roskilde.
Barn af Ove Juul:
ii Michael Ovesen, f. ca 1761 i Roskilde.

4. Simon Mørck, f. 1735 i Salløv, døbt i Snoldelev, d. 1759 i Roskilde, stilling Slagter i Roskilde. Han gift Catrine Marie Pedersdatter.
Børn:
i Anne Marie Simonsdatter, f. 1759 i Roskilde.

5. Casper Mørck, f. 1740 i Salløv, døbt i Snoldelev, stilling Handskemager i Roskilde. Han gift Inger Margrethe Frederichdatter.
Børn:
i Simon Christian Mørck, f. 1764 i Roskilde, døbt 6 maj 1764 i Roskilde Domkirke, d. 1824 i Næstved, stilling Købmand i Næstved. Han gift Else Margrethe Mouritsen, 11 aug 1788 i Sct Mortens kirke Næstved.
Kilde: Kirsten Printzlau.
http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,359482,360235 
MØRCK, Christian Simonsen (I17377)
 
75 1. Fæstekontrakt, Før 1724, Klejtrupgård, Klejtrup, Rinds, Viborg. 2 Jf. matrikel af 1724:
Niels Jensen, hartkorn 5,3,-,-
Tre af gårdene i Hejring var ejet kancelliråd Mønnichen i Viborg, Niels Jensens, Peder Mortensens og Niels Sørensens. Resten af gårdene i Hejring var ejet af Rosenørn til Hersomgård.

2) Statens Arkiver, Arkivalieronline, Matrikel, Rinds-Gislum Herredsfoged, Ny matrikel over Rinds og Gislum herreder, således som de i året 1724 bruges og beboes:
Opslag 9 af 34, s. 14. Udarb. dato: 25. november 2016.
Kilde: http://vibekecaroe.dk/faderslaegt/601.htm 
HVILSOM, Niels Jensen (I29357)
 
76 1. maj 1787 trolovedes i Næsborg (opsl. 74) enkemand Jens Jensen af Ørbech og pige Kirsten Erichsdatter af Næsborg.

Forlovere: Jens Hedegaard i Brøndum og Jens Christensen af Ørbech.

29. juni 1787 viedes i Næsborg (opsl. 75) enkemand Jens Jensen i Ørbech og pige Kirsten Erichsdatter af Næsborg.

Kilde: http://www.geni.com/people/Jens-Jensen-Gr%C3%B8n/6000000012396297008 
Familie F8111
 
77 1. maj 1809 I Store Heddinge Sogn, Præstø Amt fødte Birthe Thomasdatter d. 1. maj 1809 datteren, Ane Marie. Som fader blev udlagt : Morten Riisgaard (Musqueter af 1. Jydske Infanterie Regiment 6 th Compagnie ), som i flg. KB havde været udstationeret på egnen siden 15. juni 1808.
http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,340023,340183 
MORTENSDATTER, Ane Marie (I32161)
 
78 1. søndag efter Påske - 28 April
Ane Johanne Mogensen i Fandrup
f. Gislum 1. marts 1864 og
døbt 10 april samme år
G+MG
vacc 19 juli 1868 af Levin
Forældre:
Moderen Karen Nielsdatter, nu gift med
Hmd. Jens Christian Jensen i Fandrup 
MOGENSEN, Ane Johanne (I7443)
 
79 1.   Maren Pedersen c. 21 Jun 1789
2.   Karen Pedersen c. 5 Apr 1792
3.   Soren Pedersen, Aarup c. 10 May 1795
4.   Anna Pedersen c. 25 May 1797
5.   Inger Pedersen c. 27 Oct 1799
6.   Anders Pedersen c. 28 Mar 1802
7.   Kirsten Pedersen c. 28 Mar 1802
8.   Peder Pedersen c. 27 Mar 1804
9.   Jens Pedersen c. 26 May 1806 
AARUP, Peder Sørensen (I22912)
 
80 10 Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613, v. Bue Kaae, 1976, s.134 samt C. Klitgaard: Gildebrødre i Guds Legems Lav, s. 303, i Fra Himmerland og Kær herred, 1919, s.299ff, sidst med henvisning til Gildebog, fol.77b.
Kilde: Thomas Elkjær. 
DIRICHSEN, Henrich (I19552)
 
81 10. 18/1 1788**, o. 12/3,
Laurits Rasmussen Lyngbye, f. p. Testrupgd. 15/2 61; F. R. L.; M. Anna Munk; St. Aalbg. 80; C. 10/1 87, n.; ~ 30/5 88 F. D. Hedvig Hansdtr. Budtz, f. Bælum 3/12 60, † 95; 2 S.; [# 19/2 1796; † 15/4 s. A.; maaskee ved egen Brøde i sit huuslige Forhold som i Embedsstilling meget ulykkelig og yderst fattig, saa at der ved Konens Død fandtes hverken Stol eller Bænk].
[S. V. Wiberg, En almindelig dansk Præstehistorie for Skivum Sogn]
Kilde: http://wiberg-net.dk/1039-Skivum.htm

Skifte: http://www.brejl.dk/aalborggejst.htm
85
Laurids Rasmussen Lyngby, præst i Skivum og Giver. 17.6.1796, fol. 477, 513.
Enkemand efter Hedvig [Johansdatter] Budtz, [skifte 20.2.1795 lbnr.83].
B:
1) Johan Harbo Lauridsen
2) Rasmus Lauridsen.
FM:
1) morfar Johan [Mikkelsen] Budtz i Ålborg, [tidligere præst i Skivum og Giver]
2) farbror Andreas Lyngby i Nibe.
Afdøde døde 15.5.1796.
Kilde: http://www.geni.com/people/Laurids-Christian-Lyngby/6000000018605059159 
LYNGBY, Laurids Christian Rasmussen (I25346)
 
82 10. Feb. 1779 blev Brix gift med Anne Elisabet Møller, f. 1748, d. 7. Dec. 1812, søsterdatter af Ridefoged til Bratskov, senere Skudehandler i Tranum Strandgaard
("Møllers Hus"), Poul Møller. Hendes Forældre var Anders Laursen Bech ved Silkeborg og Cecilie Pedersdtr. Møller. 
MØLLER, Anne Elisabet (I12121)
 
83 10. marts 1885 giftes enkemand smed Niels Rasmussen tidligere Dauding nu Slagballe, født 5. maj 1827
med enke Else Marie Nielsen, første gang gift med Rasmus Pedersen af Pallisdam Them sogn født 5. november 1835
Forlovere: var Rasmus Nielsen, Skomager i Dauding og N(Niels). Nielsen Smed i Them, begge brudgommens sønner.
Præsten har tilføjet en bemærkning som jeg ikke kan læse. Muligvis noget med tilladelse fra skifteretten. 
Familie F1906
 
84 10/8 1877       POULSEN, Anine Martine (I23214)
 
85 12 jun.1835.
Ungk. Christen Nielsen Brygger. Gdm. i Hvorvarp skov i Ulstrup sogn.
Pigen Kjerstine Pedersdatter 42 år. Hos sin fader Christensen i Tandrup Aars sogn. 
Familie F5259
 
86 12. 1909, 10. november, Hesselager. Jens Laustsen Christensen, Ungkarl, Tjenestekarl af Hesselager, født i Ulfborg Sogn, Rinds Herred, 1. juni 1885.
Søn af Gaardmand Jørgen Christensen og Hustru Gjertrud Marie, født Jensen af Aalestrup.
~ Dagmar Larsen, Pige af Hesselager, født i Hesselager Sogn, 10. august 1888, Datter af Gaardmand Peder Larsen og Hustru Sofie Clausen af Hesselager.
Vidner: Husmand Lars Peter Jørgensen af Hesselager og Boelsmand Christen Hansen af Rind, Laastrup Sogn.
http://www.gudmelokalarkiv.dk/wp-content/uploads/2014/11/Hesselager_viede_1892_1952.pdf 
Familie F11269
 
87 12. Juli 1774 blev Seigr. Christen Brixen og Ingeborg With trolovede og 12. August s. A. viede.
Forlovere: Niels Møller og Gregers Poulsen. 
Familie F4052
 
88 1535 (3)
Peder Ged i Sønderlund (Skivum s.) stævner onsdag næst efter letare Bertel Hørby (i Vesterris, Bislev s.), fordi han slog ham på en helligdag.
Bertel Hørby skal møde i Randers. Peder Ged var Bertel Hørbys halvsøster, Anne Justdr.s svigerfar.
En Peder Ged, væbner, nævnes 1511 i Veggergaard og var formodentlig nævnte Peder Geds fader.

Danske Magazin 3,4, s. 215. Tegnelser over alle lande 1.2-16.3.1535.
Item Per Gieed y Sønnerlundh steffner Bertel Hørby for han hog
hannom y en heylig dage, ad møde y Randehrs paa søndag nest komendes.
Kilde: http://www.protokoller.dk/diplomatariumhornumnse/Diplomatarium%20Hornumense%20del%201.pdf


Kilde: http://www.myheritage.dk/person-1000473_178416561_178416561/perder-gied-iii#!info 
GIED, Peder Pedersen (I10929)
 
89 1581 boede Peder Byrialsen i Gjørup i Ulbjerg sogn, men overtog - vel i 1580'erne - sit fødehjem, den vestre gård i Aalestrup i Østerbølle sogn.
Peder Byrialsen blev født før 1560 - vel senest 1555 - i Aalestrup, og døde efter 16231 i Aalestrup, mindst 65 år gl. Han var søn af Byrial Christensen og hustru Kirsten Andersdatter.
Peder Byrialsen var gift to gange, idet oldesØnnen Christen Testrup2 hævdede, at han først var gift med en jomfru - d.v.s. en dame af adelig slægt.
Peder Byrialsen blev gift anden gang senest 1594 med Mette Nielsdatter, født senest 1575 i Smollerupgaard i Fjends herred, dødsår ukendt, men hun levede sikkert endnu omkring 1610. Hun må have været datter af Niels Christensen i Smollerupgaard, herredsfoged i Fjends herred, og hustru Mette Jensdatter.

Børn
På grundlag af Testrups oplysninger kan følgende meddeles om hans morfars søskende:
1.      Børri Pedersen, død efter 1652, sejlede, blev gift og bosat i Nykøbing Sjælland; hans eneste barn, datteren Anne døde ugift i Nibe.
2.      Niels Pedersen, død efter 1652, gift og bosat i Fjelsø; hans børn var døtrene Mette, gift i Rind, og Sofie, død ugift 1733 i Fjelsø.
3.      Christen Pedersen, 1593-1674, overtog fødehjemmet, den vestre gård i Aalestrup. Gift senest 1643 med Kirsten Andersdatter, født efter 1610, død 1681, datter af Anders Jensen (Skriver) og hustru Inger Jensdatter i Klotrup, se ane 544-45/1.936-37.
Af deres børn blev Anders Christensen Aalestrup, født ca. 1643, død 17003, herredsfoged i Rinds og Gislum herreder og bosat i St. Torup i Ulbjerg sogn, mens datteren Mette Christensdatter, født ca. 1657, død 1741, blev gift 1683 med Søren Christensen, død 1715, først bosat i gården i Aalestrup, derpå på Testrupgaard og sidst i Vesterris i Testrup sogn. - Deres søn var Christen Sørensen Testrup, 1685-1761, herredsfoged i Rinds og Gislum herreder, ejer af Vesterris, Ll. Restrup og Viffertsholm; han nedskrev i 1730erne sin Rinds Herreds Krønike med mange oplysninger om sin mødrene slægt.
4.      Mette Pedersdatter, født senest 1625, død efter 1652. - Gift før 1652 med Jens Christensen i St. Binderup, hvis far Christen Jensen var herredsfoged i Gislum herred.
5.      Kirsten Pedersdatter, født senest 1610, se ane 273/969.
6.      Maren Pedersdatter, født omkr. 1600, død efter 1652. - Gift omkr. 16254 med Jørgen Vognsen, bosat i den store gård i Glerup i Vesterbølle sogn, søn af Vogn Jensen i Glerup5.

Peder Byrialsen
Ifølge oldesønnen Christen Sørensen boede Peder Byrialsen - før han overtog fødehjemmet i Aalestrup - i den lille landsby Gjørup i Ulbjerg sogn; og dette stemmer udmærket med, at en Peder Byrialsen i Gjørup nævnes 1581 i en sag, som Iver Grøn til Hvidbjerggaard på Mors, ejer af dele af Ll. Restrup mv. i Rinds herred, havde indbragt for Viborg landsting6, - og at han virkelig var fra Aalestrup bestyrkes af , at han samme år7 blev indstævnet til landstinget sammen med (broderen) Niels Byrialsen i Aalestrup i anledning af et slagsmål på herredstinget.

Med bopæl i Aalestrup blev Peder Byrialsen stævnet til Viborg landsting 14. august 1619 og 4.december samme år8 i anledning af tvistigheder angående landgilde af gods i Roum, som ejedes af hans bror Niels Byrialsens enke Maren Jensdatter Randers, for hvis børn han var lavværge.

29. november 16199 var Peder Byrialsen i Aalestrup blandt de 8 tingmænd, da Verner Parsberg til Lynderupgaard havde ladet optage tingsvidne angående fiskeriet i Låstrup å; og i samme funktion nævnes han 6. november 162010, da Bonderups (Lerkenfelds) ejer Jørgen Parsberg lod tage vidne angående fiskeriet i Gedsted å (Lerkenfeld å).

Som nævnt overtog sønnen Christen Pedersen gården Aalestrup, og 25. oktober 165213 modtog han på herredstingets skøde af Niels Pedersen af Fjelsø, Jørgen Vognsen af Glerup på sin hustru Maren Pedersdatter og med fuldmagt på Børri Pedersens vegne af Sjælland, samt af Jens Christensen af St. Binderup på sin hustru Mette Pedersdatters vegne på deres arveparter i gården.
Noter:
1) Viborg landstings dombog 1623B, B.24-538, fol. 26b.
2) Christen Sørensen Testrup Rinds Herreds Krønike fra 1730'erne i Det kgl. Biblioteks Ny kgl. Samlinger, kvart, 756c, bd.1, fol. 18ff.
3) Farstrup og Axelsens dagbøger v. I. Becher, 1813, s.156.
4) Datteren Kirsten blev gift med en Kraas ca. 1645 ifølge C. Klitgaards oplysninger i Personalhistorisk Tidsskrift, 79, 1920, s.207-26.
5) Viborg landstings dombog 1638B, B.24-548, fol.545.
6) Samme 1581, B.24-508, fol. 1 17a-b.
7) Samme, fol. 235.
8) Viborg landstings dombog 1619B, B.24-536, fo1.256 og 372b.
9) Lynderupgaard godsarkiv, dokumenter vedrørende fiskeriet 1544-1883, G.207-4.
10) Evald Tang Kristensen: Nogle Efterretninger om Herregaarden Lerchenfeldt's (Bonderup's) ældre Histore, 1889, s.81.
11) Viborg landstings dombog 1623B, B.24-538, fol.33b.
12) Samme, fol.26b.
13) Kilde 2, fol.19.

Nordisk Slægtsforskning; Skals: En landmandsslægt fra Alstrup sogn, 1991. 
BYRIALSEN, Peder (I12010)
 
90 159 - 1917/18. Samme dag (22/11 1917) fremlagdes vedrørende dødsboet efter husmand Ingvard Jensens hustru Ane Johanne født Mogensen af Svingelbjerg, død 30/8 1917, en anmeldelse af 18 september s.a. fra enkemanden hvorefter han hensidder i uskiftet bo med 5 fællesbørn. Status over fællesboet er modtaget og fremlagdes. MOGENSEN, Ane Johanne (I7443)
 
91 16-7-1889? ATTRUP, Ester Lovise (I18731)
 
92 1677 d. 8/12 69) Niels Mortensen, Kællingtand for Chr. Nielsen Basse, Årup - st. Bendit Sørensdatter, Torup præstegrd. vedr. gæld.

1678 d. 26/1 78) Chr. Nielsen Basse, Årup - st. Bendit Sørensdatter, Torup præstegrd. vedr. gæld (ref. sag 69) - samt restancer.

139) Chr. Nielsen Basse, Årup - st. Bendit Sørensdatter, Vognsild - gældssag (sidst boede hun i Torup præstegrd. ref. sag 69, 78).

145) Chr. Nielsen Basse, Årup - st. Bendit Sørensdatter, Vognsild - vedr. gæld Inger Børgesdatter, Thorup præstegrd. nævnes også (Måske er Bendit Sørensdatter datter af tidl. præst, ref. sag 69, 78, 139).

http://www.protokoller.dk/data/Gislum%20sagsregister%201677-79.pdf

Kilde: http://www.geni.com/people/Bendit-Sørensdatter/6000000010685656640 
SØRENSDATTER, Bendit (I2176)
 
93 1680 som fæster i Brastrupgård, Ravnkilde sogn. LAURSEN, Jens (I18384)
 
94 1688 Matrikel. BRUN, Jens Jensen (I11601)
 
95 1692 d. 10 nov. trolovede jeg herredsskriveren Anders Gregersen af Bolding og min hustrus
søster Margrethe Hansdatter, copulerede den 17 maj 1693.
Kilde: http://370.dk/PhPGedView/individual.php?pid=I3240&ged=Lodberg&tab=0 
Familie F4263
 
96 1692 d. 10 nov. trolovede jeg herredsskriveren Anders Gregersen af Bolding og min hustrus
søster Margrethe Hansdatter, copulerede den 17 maj 1693.
Kilde: http://370.dk/PhPGedView/individual.php?pid=I3241&ged=Lodberg&tab=0 
Familie F4264
 
97 1692 d. 26 okt. copulerede jeg Niels Mortensen af Katbøl og Maren Michelsdatter af Tvilho.
Kilde: http://www.horsboel.dk/kirkebog/Aastrup_beg_1692_1814.pdf 
Familie F4269
 
98 1693 d. 19 dec. blev Niels Mortensens barn i Katbøl født, døbt feria 3 nativ christi og kaldet Michel.
Faddere: Christen Grummesen i Katbøl, Peder Eskesen i Gjettrup, Peder Andersen i Breddal, Karen Michels i Tvilho bar barnet, Bodil Jørgensdatter i Åstrup.
Kilde: http://www.horsboel.dk/kirkebog/Aastrup_dbt_1692_1814.pdf

?? Alder passer ikke?
Aastrup KB 1773 d. 18 aug. opslag 74: Druknede under vesten Vejsig Michel Nielsen sammesteds boende, dog efter et lovligt tagen syn¨, at han skulle været gået ud der ved åbredden at skooret fed, og således blev befunden af våde at skulle være sket. Blev begravet her i kirkegården dom 11 p trin gammel 57 år og 5 måneder.
Kilde: http://www.horsboel.dk/kirkebog/Aastrup_beg_1692_1814.pdf 
NIELSEN, Michel (I12592)
 
99 1694 d. 27 apr. klokken 9 om aftenen døde min kærestes fader, ærværdig, hæderlig, vellærde mand hl. Hans Lauridsen Holst, sognepræst til Åstrup og Starup menigheder, i hans alders 69 år og i hans embedes 35 år, og blev begravet den 7 maj næstefter af hæderlig hl. Hans Friis i Vilslev.

Kilde: http://370.dk/PhPGedView/individual.php?pid=I3242&ged=Lodberg&tab=0 
HOLST, Hans Lauritsen (I12596)
 
100 1696 Bertel Ibsen og Jahan Laursdatter ved Aggersund deres barn døbt 24. juni og kaldet Maren.
Faddere: Karen Cortsdatter i Næsborg. Poul Christensen ved Agersund. Jens Pedersen i Ørbech.
Kilde: http://www.geni.com/family-tree/index/6000000008423372932 
BERTHELSDATTER, Maren (I17031)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 430» Næste»