Slægtshistorie fra Himmerland og Han Herred
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Match 151 til 200 fra 20,426

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 409» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 1856 nr. 3:
Ungkarl og Gaardbruger Christen Jørgensen fra Hald Bye, Ørslevkloster Sogn, 35 1/4 år gammel.
Pigen Karen Andersdatter i Gislum, 21½ år gammel
Forlovere:
Gaardmændene Søren Christian Jensen og Anders Jensen, begge i Gislum
Viet den 6 december i Kirken.
Indskrevet den 8. november. Tillysning i kirken den 9.de, 16de og 30te november. - Brudgommen er vaccineret den 8 august 1823 af distriktslæge Stengel i Skive og bruden den 10 juni 1836 af dist. læge Petersen i Hobroe. 
Familie F2454
 
152 1858 nr. 1:
Død den 5 januar
begravet den 10 januar
Jørgen Mogensen
Husmand Mogens Andersens søn i Nyrup, 4½ måneder
dødsfaldet anmeldt hos herredsfogeden den 8 januar 
MOGENSEN, Jørgen (I7446)
 
153 1859 nr 3:
Ane Marie Andersdatter
hjemme hos forældrene i Gislum
Gårdmand Anders Jensen og hustru Ane Mogensdatter i Gislum
Født den 10 april 1845
Ret god kundskab og sædelig opførsel
Vaccineret den 20 juni 1850 af distriktslæge Overgaard i Hobro 
ANDERSDATTER, Ane Marie (I7440)
 
154 1860 5. november, Ane Marie Andersdatter, 15 3/4 år, Tjenestepige, fra Hørby Sogn. ANDERSDATTER, Ane Marie (I7440)
 
155 1870 nr. 6 Ane Marie Andersdatter, 23 år, Tjenstepige
Thestrup S, 23 mai

Findes ikke død eller gift i Gislum sogn inden 1882.
Findes heller ikke i Gislum S ved FT 1880.

1859 nr. 10, den 6. november
Ane Marie Andersdatter, 14½ år, tjenstepige til Hørby Sogn 
ANDERSDATTER, Ane Marie (I7440)
 
156 1872 –  1883 Jens Frederiksen og Ellen Marie Christensen driver møllen til de afhænder den, og bosætter sig på en gård i Komdrup Sogn i Aalborg Amt.
Kilde: http://www.helverskov.dk/PDF%20filer/Fæstere,%20ejere%20og%20beboere%20på%20Lørsted%20Mølle.pdf 
FREDERIKSEN, Jens (I18865)
 
157 1872.
1. 6 feb. 1872.
Ungk. Laust Christian Christensen i Aars. 29 år.
Pigen Ane Sørensdatter i Aars. 18 år.
Forlovere: Gdm. Christian Poulsen i Gundestrup og gdm. Rasmus Nielsen i Tolstrup. 
Familie F5359
 
158 1877 nr. 2

Død 15. april, begravet 22. April

Mogens Andersen, Husmand og slagter i Gislum, Alder 47 år 
ANDERSEN, Mogens (I7504)
 
159 1882 den 16 April 1882 i Gislum Kirke, nr 1
Jens Christian Nielsen af Gislum
Forældre:
Gmd Niels Nielsen og HUstru Gjertrud Marie Andersdatter af Gislum. 
BIGUM, Jens Christian Nielsen (I7389)
 
160 1916? NØRGAARD, Else (I16307)
 
161 2. Christen Nielsen Tjenlav, født o. 1610 i Tjenlavgård i Klim.  Han blev gift med Kirsten Nielsdatter, o. 1641, født o. 1611 i Bejstrup, (datter af Niels Laursen og Margrethe Offersdatter) død 1705 i Gøttrup.  Christen Tjenlav døde o. 1681 i Gøttrup.  Han var fæster i Tjenlavgård i Klim o. 1650-55 - siden var han fæster i Gøttrup.

Børn:
5.     i    Søren Christensen Tjenlav født o. 1655.

ii   Niels Christensen Tjenlav, født o. 1647 i Tjenlavgård i Klim. Han blev gift med Kirsten, født o. 1672, død 1721 i Bejstrup. Niels Tjenlav døde 1732 i Bejstrup.  Han var fæster i Gøttrup i 1688. (I 1688 var det sønnen Niels Christensen Tjenlav, som havde overtaget fæstet på gården, men Lillian Larsen har gjort mig opmærksom på, at han flyttede til Bejstrup og blev gift med Laurs Mortensens enke Inger Andersdatter og døde i Bejstrup 1732. Herefter blev gården i Gøttrup regnet som en ødegård, hvilket fremgår af et fæstebrev fra Ågård på gården fra 1749) https://petergrishauge.wordpress.com/2018/01/13/goettrup-sogn-ny-bog-paa-vej/

iii  Maren Christensdatter Tjenlav, født 1652 i Tjenlavgård i Klim.  Hun blev gift med Hans Endersen, 1686 i Gøttrup, født i Gøttrup, (søn af Ender Lauritsen og Anne Nielsdatter). Maren Tjenlav døde 1688 i Gøttrup.

iv   Else Christensdatter Tjenlav.

v    Anne Christensdatter Tjenlav.

Kilde: Peter Grishauge
http://www.lokalhistorie-hanherred.dk/klim/slaegtshistorie/klim_slaegter.htm#Tjenlav 
NIELSEN, Christen Tjenlav (I32271)
 
162 2. gang 1747 med Peder Mikkelsen fra Overlade, ca. 1715-1749, der overtog gården i Bystrup, som derpå blev overtaget af hans trolovede Inger Nielsdatter, og hendes 2. mand fra 1749, Jacob Christensen. MICHELSEN, Peder (I25933)
 
163 2. september 1683 var Christen Nielsens hustru, Dorthe Gregersdatter, kommet til sin faders gård og beklaget sig over manden, der havde tævet hende, så bl.a. hendes skulder var blå, "rossen og ophouned". -

Uoverensstemmelserne mellem ægtefællerne skyldtes bl.a. at Christens mor Kirsten Svendsdatter havde forhindret og betaget bemeldte hans hustru (Dorthe) den myndighed, som hun med billighed i huset kunne tilkomme". - Bl.a. havde Dorthe givet en fattig tigger-dreng flynder og brød, men Kirsten havde taget det fra drengen igen.

Derfor forlangte Gregers Andersen på sin datters vegne, at Christen Nielsen skulle forskaffe sin moder ophold hos en anden af hans søskende, om de ville tage hende, hvis ikke, skulle han forskaffe hende husværelse for sig selv i gården, hvor "hun sig intet med rollingshuset og hans hustru skulle befatte".

Kilde: http://www.myheritage.dk/person-3000599_118069331_118069331/dorthe-nielsen-fodt-gregersdatter 
GREGERSDATTER, Dorthe (I25917)
 
164 2.    Anne Poulsdatter født o. 1666 i Ejerslev på Mors.
Gift (1) med Jens Laursen Brun, født o. 1666 i Arup, (søn af Laurs Jensen Bruun og Birgitte Michelsdatter) død 1694 i Arup,
Gift (2) med Anders Jensen Kjærgård, født o. 1663 i Kjærgård i Hesselbjerg som søn af Jens Jensen Kjærgaard.  Anne Poulsdatter døde 1727 i Arup.[42] 

Jens Brun og Anders Kjærgård  var fæstegårdmænd i den ene halvdel af Nørre Arup matrikel nr. 8, først som rytterbønder, og Anders fra 1716 under baron Rudolph von Gersdorph, administreret af Vesløsgård. Det er den anden halvdel af den gamle matrikel nr. 8, der i dag hedder Kjærgård.

Børn:
3.     i    Poul Jensen Kjærgård.
ii    Lauritz Jensen født 1693 i Arup, død 1693.
iii    Lauritz Jensen født 1694 i Arup.
.............
iv   Anne Andersdatter født 1696 i Arup.
v    Johanne Andersdatter født 1698 i Arup.
vi   Jens Andersen født 1701 i Arup.
4.     vii  Maren Andersdatter født 1702.
iix  Jens Andersen født 1706 i Arup.
ix   Brigitte Andersdatter født 1711 i Arup.

Kilde: Peter Grishauge:
http://www.lokalhistorie-hanherred.dk/vust/slaegtshistorie/vust_slaegter.htm 
BRUN, Jens Laursen (I11519)
 
165 20. januar 1770, læst 25. april (227), ses Else Knudsdatter med sin lavværge C. Testrup (herredsfoged Chr. Testrup) at have udstedt et fripas til (sønnen) Søren Sørensen, født i Morum; denne kunne derefter rejse hvorhen han ville - på trods af det da gældende stavnsbånd.

227) Dokumenter til justitsprotokollen for Rinds og Gislum herreder 1746-71, B.48.C-13.

Vielsen:
Kilde: Bjørn Skinnerup.

FT-1787, Viborg, Rinds, Vester Bølle, Glerup Bye, 6. familie, A4650
1. Søren Sørensen, 35, Gift, hosbonde, bonde og gårdbeboere      
2. Giertrud Xstensdatter, 27, Gift, madmoder            
3. Christen Sørensen, 8, Ugift, deres søn            
4. Else Sørensdatter, 5 - deres datter            
5. Sille Catrine, 3 - deres datter            
6. Jens Madsen, 22, Ugift, tjenestekarl            
7. Karen Jacobsdatter, 25, Ugift, tjenestepige            
8. Sille Xstensdatter, 60, Enke(mand), konens moder, opholdes af sine børn.

FT-1801, Viborg, Rinds, Vester Bølle, Gleerup Bye, 11. Familie, B8449
1. Søren Sørensen, 53, Gift, Mand, Huusmand med Jord.      
2. Giertrud Christensdatter, 44, Gift, Hans Kone.            
8. Søren Sørensen, 7, Ugift, Deres Søn. 
THORSGAARD, Søren Sørensen (I19719)
 
166 20. juli 1797 blev trolovet Jens Jensen Grøn af Øster Ørbech og Maren Mortensdatter af Kornum. Forlovere: Hans Thorning i ?Mølle og Søren Søndergaard i Øster Ørbech.

27. oktober 1797 blev Jens Jensen Grøn af Øster Ørbech og Maren Mortensdatter af Kornum viede i Kornum (opsl. 20).

Kilde: http://www.geni.com/people/Jens-Jensen-Gr%C3%B8n/6000000012396297008 
Familie F8112
 
167 21 Apr Trolevede monsr. Jørgen Lange og Jomfru Helle Trolle Post af Sindberg. Copul 16. maj.
Redsted KB fol.212. 
Familie F1590
 
168 21 juni 1705 Borup, Kollerup Vester Han Herred Thisted amt (kb: opslag 191 nr 11) Vester Han Herred:
Forældre: Søren Jensen før Kollerup og Mette Sørensdatter.
Dåb Dom 11 s.e. Trinitatis (ca. midt august mdr 1705)
(Gården kaldet "Ved Kollerup Kirke", i Kollerup sogn).
Kilde: https://www.myheritage.dk/research/collection-1/myheritage-family-slaegtstraeer?itemId=54100881-9-3194&indId=externalindividual-1ee0138d21e5a171fba3ee371c5f8ead&mrid=ec230a2738a630b69c51c5ce3b6a5e6e&action=showRecord&recordTitle=Svenning+S%C3%B8rensen 
SØRENSEN, Svenning (I4309)
 
169 21. december 1719 blev trolovet i Vindblæs (opsl. 302) Gregers Christensen og Anne Christensdatter. Lyst søndagenen mellem nytaarsdag og dom 1 og 2. p. epiph. Ægteviede Dom 3 post epiph 1720.
29. september 1725 var Gregers Christensen af Vindblæs fadder til sin søster Bodil Christensdatters datter Johanne i Lemdrup, Malle (opsl. 19)
30. marts 1728 var Gregers Christensen af Vindblæs fadder til sin søster Bodil Christensdatters datter Johanne i Lemdrup, Malle (opsl. 27)
22. juli 1731 var Gregers Christensens hustru af Vindblæs fadder til sin svigerinde Bodil Christensdatters søn Just i Lemdrup, Malle (opsl. 38)
26. februar 1736 var Gregers Christensen af Vindblæs fadder til sin søster Bodil Christensdatters datter Riborre i Lemdrup, Malle (opsl. 57)
Gregers var fadder da barnebarnet Christen Poulsen blev døbt den 25 Jul. 1752 i Vindblæs kirke.

40
Christen Christensen Ullits, ugift student og informator hos Anders Listo, forpagter på Skærvad. 14.9.1753.
A: 1) bror Niels Christensen i Risegård i Vester Honum sogn 2) bror Søren Christensen i Årup mølle i Vindblæs sogn 3) bror Gregers Christensen i Vindblæs 4) søster Mette Christensdatter g.m. Niels Christensen i Boltrup i Hyllebjerg sogn 5) søster Bodil Christensdatter g.m. Poul Justesen i Lendrup i Malle sogn. Afdøde, der var født i Risegård, døde 16.8.1753.
http://www.brejl.dk/randersgejst.html

Gregers var fadder da barnebarnet Jens Christian Poulsen blev døbt den 27 Okt. 1754 i Vindblæs kirke.
Gregers var fadder da barnebarnet Jens Christian Poulsen blev døbt den 3 Aug. 1755 i Vindblæs kirke.

Gregers Christensen Aarup bliver viet til Anne Christensdatter d 21 jan 1720 begge af Vindblæs sogn . ( Gregers er dog født i Riese Vester Hornum sogn) Anne dør 12 juli 1724 barnløs. Gregers gifter sig ca 1725 med Maren Baggesdatter fra Myrhøj i Strandby sogn. Ved dåben af Gregers og Marens første barn Anne, er Gregers kone benævnt Maren Christensdatter , hvilket er en sammenblanding af afdøde kones navn og nuværendes- ved de senere fødsler er navnet dog blevet korrekt!
https://www.geni.com/people/Gregers-Aarup-i-Vindblæs/6000000007163247800?through=6000000007163631231 
CHRISTENSEN, Gregers (I32073)
 
170 22. marts 1736 ?(8 dage efter død)? Dalsgaard, Bystrup, Gedsted, Rinds, Viborg
Kilde: http://www.ole-munk.dk/webtrees/individual.php?pid=I19620&ged=Mikkel

Jens Vognsen var fra omkring 1710 fæster af Dalsgaard i Bystrup i Gedsted under Gunderupgaard.
Jens Vognsen blev født før 1690 i Hvilsom by og sogn og døde (ifølge skiftet) 14. marts 1736 i Dalsgaard i Bystrup i Gedsted sogn. Han var søn af Vogn Pedersen og hustru Kirsten Jensdatter.
Jens Vognsen blev gift ca. 1710 med Bendid (Bendit) Christensdatter, født ca. 1689, død 1747, 58 år gl., begr. 12. november. Hun var datter af Christen Prebensen og hustru Anne Poulsdatter331.

Børn
Parret fik flg. 7 børn:
1. Kirsten Jensdatter, ca. 1710-1748. Gift 1. gang 1728/33 med Christen Nielsen, kaldet Ladefoged, ca. 1691-1746 gårdmand i Bystrup, og 2. gang 1747 med Peder Mikkelsen fra Overlade, ca. 1715-1749, overtog gården i Bystrup2, som derpå blev overtaget af hans trolovede Inger Nielsdatter, og hendes 2. mand fra 1749, Jacob Christensen.
2. Jens Jensen (Dalsgaard), født ca. 1717, ane 42.
3. Peder Jensen Dalsgaard, ca. 1721 (ca. 1719/21), død 1782 som aftægtsmand i Bystrup, gift 1747 med Kirsten Nielsdatter.
4. Anne Jensdatter, ca. 1723-1782. Gift 1744 med Christen Nielsen, født senest 1720, død 1777, gårdmand i Troelstrup i Tostrup sogn. Christen Nielsen var gårdmand i Troelstrup i Tostrup sogn. - Ane 248-49 i Slægtsbog for Gerda M. Elkjær, født Thomasen, født 1915.
5. Bendid Jensdatter, ca. 1725126-1767. Gift 1749 med Jens Jensen, kaldet Kallestrup, død 1779, gårdmand i Troelstrup i Tostrup sogn.
6. Inger, ca. 1728 (ca. 1726/28) -1796. Gift1748 med Christen Nielsen, kaldet Botsen, ca. 1718-1803, gårdmand i Bystrup.
7. Appolone, født ca. 1735, død 1736/47.

Jens Vognsen
Han overtog 1707-24 - vel ved giftermålet ca. 1710 - fæstet af svigerfaderen Christen Prebensens gård Dalsgaard i Bystrup i Gedsted sogn med 7 tdr. 2 fjk. hartkorn; 1707333 nævnes Christen Prebensen som beboer heraf, men ifølge matriklen 1724334 var Jens Wognsen fæster heraf under Gunderupgaard.
Godsets ejer lod allerede 22. marts 1736 afholde skifte335 efter Jens Vognsen i Dalsgaard, død 14. marts samme år, mellem arvingerne, som var - foruden enken Bendit Christensdatter - parrets børn: Jens, 19 år, Peder, 15 år, Kirsten, gift med Christen Nielsen i Bystrup, Anne, 13 år, Bendit, 11 år, Inger, 8 år, og Appolone, 1 år. Som både lavværge for enken og formynder for de umyndige børn nævnes (svigersønnen) Christen Nielsen i Bystrup.

Registreringen viser, at der i hjemmet i Dalsgaard foruden de sædvanlige borde af fyr var både egeskabe og en stor egekiste med jernbeslag til hele 3 rdlr., husets dyreste møbel. -
Gårdens besætning blev beskrevet således:
1 sort udskåren plag, 2 år, 6 rdlr. 4 mk. 1 sort hoppe, 6 år,7 rdlr. 2 mk. 1 brun ditto, 4 år, 6 rdlr. 4 mk. 1 brun hoppe, 13 år, 6 rdlr., 1 ditto gammel 2 rdlr. 4 mk. ialt 5 heste samt følgende fæhøveder: 2de sorthjelmede studenød, 2 år, 4 rdlr. 4 mk. 1 sort og grå ditto 4 rdlr., 1 sort kvie, 2 år, 1 rdlr. 2 mk. 4re åringsnød, 3de stude og 1 kvie 4 rdlr.- 3de spæde kalve 3 mk. 1 sort ko, 10 år, 2 rdlr. 2 mk. i sorthjelmet ditto, 9 år, 2 rdlr. 2 mk. 2de ditto, 7 år. 6 rdlr. , 2de ditto, 4 år, 4 rdlr. 2 mk. og endelig 4re åringssvin 1 rdlr., 30 fårehøveder, 10 rdlr.

Aktiverne beløb sig til 101 rdlr. 3 mk. 12 sk., men passiverne til 124 rdlr., så der blev et underskud på 22 rdlr. 2 mk. 4 sk. - Blandt passiverne reserveredes midler til reparation af brøstfældigheder på stue- eller "rallingshusets" 10 bindinger, et "sylhus" vesten i gården, ladehusets 7 bindinger, endnu et ladehus' 12 bindinger samt fæhusets 9 bindinger.
8. november 1747 og 29. januar 1748 lod Gunderupgaards ejer afholde skifte336 efter Bendid Christensdatter i "Bystrup Dalsgaard" mellem hendes 2 sønner og 4 døtre: Jens, Peder, Kirsten, gift med Peder Mikkelsen i Bystrup, Anne, boende i Tostrup, Bendit og Inger.

Blandt aktiverne, der denne gang blev sammentalt til 109 rdlr. 5 mk. 7 sk, var der 5 heste, 3 køer, 3 kvier, 2 stude og ? små kalve, 2 svin og 4 smågrise , 16 får, 6 lam og 2 væddere, 6 unge og 2 gamle gæs samt 1 bistade. Også denne gang blev aktiverne overgået af passiverne, 167 rdlr. 2 mk.; stuehuset bestod af 9 fag, fæhuset i "sønder og nord med enderne" 9 fag, 1 ladehus "i øster og vester med enderne" 14 fag og endnu i et ladehus på 7 fag samt "et lidet hus vesten i gården, bygget 1746 og altså uden brøstfældigheder.

Kilde: Nordisk slægtsforskning, Skals: Slægten Iversen fra Knudstrup.

Noter:

331) Skifte efter salig Anne Pedersdatter, Giested, afg. Rasmus Dybvads enke i Nibe, begynder 11. februar og sluttet 2. oktober 1737, efter Vilh. Marstrands personalhistoriske samlinger i Erhversarkivet i Århus (originalkilden er forgæves søgt), jfr. C. Klitgaard: Himmerlandske Slægter (bl.a. Klitgaard), i Personalhistorisk Tidsskrift 8-4. 1925, s. 147. Desuden skøde på en gård i Fjelsø 4. november 1707, læst 27. januar 1708, Viborg landstings skøde og panteprotokol 1706-11, B.24-670, fol.253.

333) Note 1 (skøde 1707).
2)  Gunderupgaard skifteprotokol 1722-89, G.174-1, fol.42 og 52.
334)  Rinds og Gislum herreders matrikel 1724, B.48C-99, fol. 30.
335) Gunderupgaard skifteprotokol 1722-89, G.174-1, fol. 12b.
336) Gunderupgaard skifteprotokol 1722-89, G.174-1, fol. 47b. 
VOGNSEN, Jens (I4817)
 
171 24 jun 1716 D Christen Poulsen; Stenild Kirke, Stenild,
Gislum, Aalborg; 1716 Johan baptist Confirmeret
Povel Jensens hans d barns d Christen. Faddere:
Stephan podmester af N og Anders skriver
ibids, Claus Christensen af Boldrup, Niels Eriksens kone
af Hvilsom, og Christen Michelsens kone i Boldrup (Ibid.)
Kilde:www.ole-munk.dk 
POVELSEN, Christen (I7248)
 
172 25 jan 1722 D Maren Clausdatter; Stenild Kirke, Stenild,
Gislum, Aalborg; 1722 Dom. 3 p epiph. udi Stenild d Christensens barn Maren af Bolderup. Faddere:
Peder Jensen, Peder Kieldsen, Povel Jensens datter
Zidsel, Bodel Frandsdatter (KB Stenild-Durup.)
http://www.ole-munk.dk
 
POVELSDATTER, Sophie Dorthe (I7249)
 
173 26. april 1888 fødes Niels Marius Nielsen
Søn af skomager Rasmus Nielsen og hustru Dorthea Cathrine Jørgensen, Dauding.
Døbes i kirken s. 10. juni.
Som faddere er angivet pigerne Ane Sørensen Kirstine Johansen, ungkarl Peder Sørensen, smed Niels Rasmussen og barnets forældre af Dauding.
25 år. 
NIELSEN, Niels Marius (I5741)
 
174 27. december 1733 confirmeret Jep Nielsens liden Nielses daab af Østrup i Vognsild kirke (opsl. 316).
Testes: Niels Michelsen af Østrup og Søren Nielsen i Lerchenfeldt Mølle. Maren Christensdatter og Peder Mortensens kone af Morum og Michel Nielsens kone af Alstrup bar barnet, og samme dag introduceret Jep Nielsens kone, Johanne af Østrup.

20. juni 1762 Thomas Svenningsen og Kirsten Jepsdatter af Kiellingtand, en datter kaldet Anne døbt i Gislum (opsl. 4). Faddere: Niels Jepsens hustru, Maren Svenningsdatter af Østrup. Maren Jepsdatter ibid. Mads Lund af Schiedshale. Byrge Christensen og Niels Christensen, begge af Gislum.

HVORFOR KALDES HUN NIELSDATTER I NEDENSTAAENDE FOLKETÆLLINGER - ER DET MON EFTER MANDEN NIELS JEPSEN? - Skrivefejl?

FT-1787, Aalborg, Gislum, Vognsild, Østrup, 2den Familie - Gaarde, 54, A4406
1. Niels Jepsen, 55, gift, Hosbonde, Bonde, Gaardbeboer.
2. Maren Nielsdatter, 55, gift, Madmoder.
3. Christen Nielsen, 22, ugift, Børn af 1ste Egteskab.     
4. Niels Nielsen, 20, ugift, Børn af 1ste Egteskab.
5. Johane Nielsdatter, 15, ugift, Børn af 1ste Egteskab.
6. Ane Nielsdatter, 12, ugift, Børn af 1ste Egteskab.
7. Else Nielsdatter, 10, ugift, Tienestepige.

Kilde: FT-1787 Kildehenvisning: 279 Navn: Niels Jepsen Køn: M Alder: 55 Stilling i husstanden: Hosbonde Civilstand: gift Erhverv: Bonde, Gaardbeboer Sogn: Vognsild Herred: Gislum Amt: Aalborg Stednavn: Østrup Husstands-/familienr: 54 Matr.nr/adresse: 2den Familie - Gaarde Nr. ægteskab: 1 Indtastningsnr: A4406 Løbenr.: 238

24. februar 1796 blev Niels Jepsens kone af Østrup, jordet 64 aar gammel i Vognsild (opsl. 188)

FT-1801, Aalborg, Gislum, Vognsild, Østrup, 1, A4409
1. Christen Nielsen, 36, Gift, huusbonde, bonde og gårdbeboer
2. An Chatrine Clausdatter, 27, Gift, hans kone            
3. Niels Christensen, 4, Ugift, deres søn            
4. Claus Christensen, 2, Ugift, deres søn            
5. Niels Jepsen, 68, Enke       mandens fader, ophold af gården      
6. Niels Nielsen, 34, Ugift, tjenestekarl            
7. Søren Nielsen, 12, Ugift, tjenestedreng            
8. Christen Christensen, 7, Ugift, tjenestedreng.       

Kilde: FT-1801 Kildehenvisning: 32 Navn: Niels Jepsen Køn: M Alder: 68 Stilling i husstanden: mandens fader Civilstand: Enke Erhverv: ophold af gården Sogn: Vognsild Herred: Gislum Amt: Aalborg Stednavn: Østrup Husstands-/familienr: 1 Nr. ægteskab: 1 Indtastningsnr: A4409 Løbenr.: 160
     
16. december 1810 blev Niels Jepsen af Østrup jordet 80 aar gammel i Vognsild (opsl. 256)

Kilde: http://www.geni.com/people/Niels-Jepsen/6000000008206793347?from_flash=1&fsession_id=1447276762530&through=6000000008260351682 
JEPSEN, Niels (I20524)
 
175 270Koldtoftrup Bye25en Gaard
Christen Andersen KjeldsenM45GiftGaardmand
Dorthe Marie JensdatterK34GiftHans Kone
Anders ChristensenM3UgiftDeres Børn
Gjertrud Marie ChristensdatterK1UgiftDeres Børn
Jens NielsenM42UgiftTjenestefolk
Christen SørensenM18UgiftTjenestefolk
Christiane KjeldsdatterK23UgiftTjenestefolk 
Familie F2438
 
176 284Haldtostrup Bye25en gaard
Christen AndersenM61GiftGaardmand, huusfader1Feldballe Sogn Randers amt
Dorthe Marie PersdatterK50Gifthans kone1Durup Sogn Aalborg Amt
Anders ChristensenM19Ugiftderes børn1Her i sognet[Øls Sogn Aalborg Amt]
Jens ChristensenM15deres børn1Her i sognet[Øls Sogn Aalborg Amt]
Kjeld ChristensenM13deres børn1Her i sognet[Øls Sogn Aalborg Amt]
Gertrud Marie ChristensdatterK17Ugiftderes børn1Her i sognet[Øls Sogn Aalborg Amt] 
Familie F2438
 
177 3.
Laurs Nielsen
, født o. 1615 i Tjenlavgård i Klim.  Han blev gift med Karen Iversdatter, født 1616 i Bergen, død 1685 i Store Strand i Gøttrup. 
Laurs Nielsen døde 1668 i Store Strand i Gøttrup.
Børn:
i    Niels Laursen.
ii   Iver Laursen.  Han blev gift med Kirsten Endersdatter.  Han boede i Store Strand i 1678.
6.     iii  Margrethe Laursdatter.          
7.     iv   Knud Laursen født o. 1647.
v    Anne Laursdatter.
vi   Borne Laursdatter, født o. 1658 i Store Strand i Gøttrup, død 1728 i Gøttrup.
vii  Kirsten Laursdatter.

Kilde: Peter Grishauge.
http://www.lokalhistorie-hanherred.dk/klim/slaegtshistorie/klim_slaegter.htm#Tjenlav 
NIELSEN, Laurs (I32279)
 
178 3. april 1746 blev Lars Jensen af Aars trolovet med Johanne Pedersdatter i Slemstrup, som stod hos hendes forældre i Slemstrup (Aars kb, 1746-1814, opsl. 229)

6. august 1746 havde Lars Jensen af Aars og Johanne Pedersdatter af Slemstrup bryllup, som stod hos hendes forældre udi Slemstrup. (Aars kb, 1746-1814, opsl. 246)
Kilde: https://www.geni.com/people/Lars-Jensen-Søndergaard/6000000005616055803?through=6000000005616322232 
Familie F10389
 
179 3. juledag 1709 blev Peder Christensen trolovet i svigerfaderens hus og den 9. februar 1710 viet i Harre kirke til Kirsten Pedersdatter.
Forlovere: Peder Pedersen og Poul Svendsen.
Kilde: SLÆGTEN FRA ILLERIS I ALSTRUP SOGN, Slægtsarkivet, Viborg i juli 1977. 
Familie F7899
 
180 337Hald Tostrup bye1En gaard1
Christen AndersenM55GiftFeldballe Randers amtGaardmand og sognefoged
Dorthe JensdatterK45GiftDurup Aalborg amtHans kone
Anders ChristensenM14UgiftHeri sognetDeres børn
Marie ChristensdatterK12UgiftHeri sognetDeres børn
Jens ChristensenM10UgiftHeri sognetDeres børn
Kjeld ChristensenM8UgiftHeri sognetDeres børn
Peder SørensenM19UgiftWorning Wiborg amtTjenestefolk
Karen ChristensdatterK24UgiftWebbestrup Aalborg amtTjenestefolk 
Familie F2438
 
181 39
Ida Kirstine [Filipsdatter] Friedlieb i Vester Tørslev præstegård. 30.12.1748, fol.23B.
E: Niels [Jørgensen] Lachmann, præst i Vester Tørslev og Svenstrup. B:
1) Jørgen Lachmann, født 23.7.1740
2) Christine Lorentse Lachmann, født 17.4.1748.
Bevilling til uskiftet bo af 27.12.1748.
Afdøde døde 28.11.1748.
http://www.brejl.dk/randersgejst.htm

Kilde: https://www.geni.com/people/Ida-Kirstine-Philipsdatter/6000000018088482342 
FRIEDLIEB, Ida Christine Philipsdatter (I27683)
 
182 4.
7/7 1668**,
E. f. B. 9/1 69, Mag. Søren Jensen Bornemann (Bormann), f. Kbh.; F. J. B., Renteskriver; Pr. 11/8 75; Mag. 84; 1 ~ 84 F. D. Kirsten Jensdtr. Schytte; 1 S., 1 D.; 2 ~ Ida Caspersdtr. Cartensen, f. Ribe . . ., † 27; F. C. Christopher C., Bgmstr.; M. Kirsten el. Karen Baggesdtr.; 2 D.; see P. H. S. Friedlieb i Mariager-H.-S.; (A. C. H. Klagenberg i Brøndum-N.; N. H. Friis i Nordby p. F.; B. C. Gosmann i Gudme-B.; M. P. Endorph i St. Magleby; C. E. H. Drejer i Henne-L.); [† 19/10 1712].

http://home.online.no/~rrostru/Wiberg/762-Loenborg.htm#JensSchytteKilde:
https://www.geni.com/people/Søren-Bornemann/6000000000394121804 
BORNEMANN, Søren Jensen (I27686)
 
183 45b, 22.  februar 1749, Niels Olufsen Bojer, hidtil i Smågårdene, halve Søndergård i Ovnstrup i Skæve, som Peder Olufsen Føltved ikke længer kan besidde pga. armod.

45b, 24. februar 1749, Hans Jensen Viborg, der kvitterer sit sted i Smågårdene, gadehuset Bojerværstedet i Smågårdene i Skæve på 0-6-3-0 tdr. hartkorn, som Niels Olufsen er fraflyttet.

116a,  24. juni 1760, Peder Nielsen, halve Søndergård i Ovnstrup, som hans far Niels Olufsen har afstået pga. alder og skrøbelighed, samt halvbolet Heden på Ovnstrup hede, der sidst var brugt af Peder Laursen og som hans gårdmand har den anden part af. Aftægt til forældrene. 
OLUFSEN, Niels (I18065)
 
184 5. 23 maj 1867. JENSINE CHRISTENSEN.
Hsm. 30 maj i kirke 7 jul.
Far: Gdm. Peder Christensen af Revhole.
Mor: Mette Jensdatter. 29 år.
Faddere: Gdm. Christen Hansens kone Maren Nielsen i Mosbech og gdm. Laust Nielsens kone Ane Kirstine Christensen, gdm. Chr.Hansen i Mosbech, Chr.Christensen i Blære og N.Christensen i Binderup. 
CHRISTENSEN, Jensine (I13342)
 
185 5. Søren Christensen Tjenlav, født o. 1655 i Tjenlavgård i Klim. Han blev gift med Anne Christensdatter. De boede i Gøttrup Mølle.
Børn:
i    Sidsel Sørensdatter, født 1703 i Gøttrup.
ii   Kirsten Sørensdatter, født 1704 i Gøttrup.
iii  Christen Sørensen, født 1705 i Gøttrup.
iv   Laurs Sørensen, født 1707 i Gøttrup.
v    Laurs Sørensen, født 1709 i Gøttrup.
vi   Dorthe Sørensdatter, født 1714 i Gøttrup.  Hun blev gift med Morten Jensen i Gøttrup Strand , født 1705 i Gøttrup Strand, død 1769 i Gøttrup Strand. 

Kilde: Peter Grishauge.
http://www.lokalhistorie-hanherred.dk/klim/slaegtshistorie/klim_slaegter.htm#Tjenlav 
CHRISTENSEN, Søren Tjenlav (I32247)
 
186 5. feb. 1774 fol. 184 skifte efter afg. Maren Christensdatter i Hiortdahls sogn, Vester Svenstrup, gift med husmand Søren Berntsen.

Søskende:

1. Niels Christensen i Vester Svenstrup.

2. Simon Christensen, forhen Vester Svenstrup, død og efterladt sig:
i.      sønnen Christen Simonsen, 11 år, hjemme hos moderen, som er gift med Christen Andersen i Torslev

3. Giertrud Christensdatter, forhen gift med Bend Laursen i Manstrup, død og efterladt sig børnene:
i.      Peder Bendsen i Lørsted,
ii.      en datter gift med Niels Andersen i Aggersborg Ullerup, og
iii.      Birgitte, gift med Christen Nielsen i Aggersborg Thaarup

4. Karen Christensdatter, forhen gift med Christen Nielsen på Øland, begge døde og efterladt sig børnene:

i.      Peder Christensen og      
ii.      Laurs Christensen,      
iii.      Kirsten Christensdatter, alle for 6 år siden bortrejst,
iv.      Niels Christensen Hannæs ved Klitgaard og
v.      Christen Christensen Hannæs ibidem

5. Johanne Christensdatter, forhen gift på Øland, død og efterladt sig sønnen
i.      Laurs Pedersen.

Kilde:
http://rigmornoergaard.tripod.com/Bratskov.htm 
CHRISTENSDATTER, Maren (I13547)
 
187 5. juli 1762 blev trolovet Lars Jensen af Aars og Karen Thøgersdatter af Gravlev (opsl. 115). Forlovere: Dall Jensen af Aars Og Jens Pedersen af Siøstrup. Der blev lyst den 15. 22. og 29. juli. De blev viede 19. september 1762.
Kilde: https://www.geni.com/people/Lars-Jensen-Søndergaard/6000000005616055803?through=6000000005616322232#/tab/overview 
Familie F10390
 
188 5. søndag efter paaske 1699 havde Søren Gregersen og Sophie Andersdatter trolovelse i Sørup?, Strandby (opsl. 22)

2. søndag efter ? den 3. juli 1699 havde Søren Gregersen og Sophie Andersdatter bryllup i Strandby (opsl. 22).
Kilde. Ruth Dahl Larsen.
http://www.geni.com/people/Søren-Gregersen/6000000007163849207 
Familie F6917
 
189 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. NIELSEN, Jens Krebs (I10692)
 
190 6Marientorpen nye Bolig paa Nøragergaards Eyendom
Jens ChristensenMHuusbonde40Gift1Bonde og Avlsmand
Giertrud NielsdatterKHans Kone39Gift1
Christen JensenMDeres Børn6
Niels JensenMDeres Børn5
Anders JensenMDeres Børn3
Dorthe Marie JensdatterKDeres Børn1
Peder SørensenMTienestefolk20Ugift 
Familie F2436
 
191 74
Kirstine Elisabeth Bornemann i Mariager. 20.12.1769, fol.237B, 250B, 259B, 261B, 274 Enke efter Filip Henrik [Samuelsen] Friedlieb, præst i Mariager, [skifte 11.2.1750 lbnr.58].
B:
1) Samuel Friedlieb, fars successor, [skifte 6.12.1770 lbnr.73]. 6B:
a Christine Elisabeth Friedlieb g.m. Jonas Christensen Zimmermann, præst i Hålands præstegæld i Kristiansand stift i Norge
b Magdalene Sofie Friedlieb gift 5.9.1775 med Jørgen Mechlenburg, kapellan i Agerskov
c Jens Stampe Friedlieb 22, student i København
d Filip Henrik Friedlieb 19
e Christiane Øllegaard Friedlieb f Christiane Sofie Friedlieb, gift Horbelev 4.11.1774 med Hans Christian Broager, forvalter på Knuthenborg [i Hunseby sogn] på Lolland. Hendes mor er søster til [Oluf Jensen] Stampe til Skørringegård i Falkerslev sogn på Falster

2) Søren Friedlieb, professor og stiftsprovst i Kristiansand

3) Ida Kirstine Friedlieb, [skifte Nørhald herred gejstlig 30.12.1748 lbnr.39].
E: Niels [Jørgensen] Lachmann, præst i Vester Tørslev og Svenstrup.
1B: a Christine Lorentse Lachmann, hos degneenken i Stenild. Ved afkald 20.5.1776 g.m. Johan Martin Hertzhoff i Hobro.

4) Vibeke Friedlieb g.m. Anders Pedersen Lund i Mariager.

5) Anne Sofie Friedlieb i København, enke efter Jens Klyn, degn [i Vrensted og Tise] i Vendsyssel. Afdøde døde 10.12.1769.

http://www.brejl.dk/randersgejst.htm

Kilde: https://www.geni.com/people/Christine-Bornemann/6000000000595170480 
BORNEMANN, Christine Elisabeth (I27685)
 
192 8. august 1706 blev Hans Pedersens søn, Christen Hansen i Bro Mølle trolovet med min (præstens) kones søsterdatter, Johanne Sørensdatter, Mette (Christensdatter) Haards datter.

Farstrup og Axelsons dagbøger
Af Mads Pedersen Farstrup, Lauritz Axelson, Ignatius Becher, Historisk samfund for Himmerland og Kjær Herred
side 178:
Den 8. august havde Christen Hansen af Bromølle og Johanna Sørensdatter, min kones søsterdatters, Mette Haards datter, trolovelse her i mir hus.
Den 6. oktober næstefter havde de bryllup. Hr Christen Holst i Lovns trolovede og viede dem. 
Familie F7682
 
193 8/11 1790  Lerup kirke bygmester Christen Møller og hustru Ane
Chrisensdatter i Telling en datter : Else Margrete.

FT-1840, Hjørring, Øster Han, Øland, Westerbye, en gaard, 20, C6654
1. Else Margrethe Christensdatter, 49, Enke, gaardkone.      
2. Helene Jensdatter, 25, Ugift, hendes datter.      
3. Lars Jensen, 20, Ugift,       hendes søn.      
4. Anne Jensdatter, 15, Ugift, hendes datter.      
5. Poul Jensen, 11, Ugift, hendes søn.      
6. Niels Jensen, 5, Ugift, hendes søn.      
7. Peder Thomsen Dræbel, 19, Ugift, tjenestekarl.       
CHRISTENSDATTER, Else Margrethe (I23449)
 
194 91Boldrup Bye35
Morten ChristensenMHuusbonde45Gift1Bonde og Gaardbeboer
Lene MogensdatterKHans Kone54Gift1
Christen MortensenMDeres Børn15Ugift
Mette Marie MortensdatterKDeres Børn10Ugift 
Familie F2448
 
195 91Boldrup Bye36
Christen ChristensenMHuusbonde36Gift1Bonde og Gaardbeboer
Maren NielsdatterKHans Kone39Gift1
Mette Kirstine ChristensdatterKDeres Barn1Ugift
Karen PedersdatterKTienestepige18Ugift 
Familie F2423
 
196 : Iflg..:Jens Jacob Østergaard C. Klitgaard skriver i Kjærulfske Studier om hende:N. N. Andersdatter Kjærulf, gift med Anders N. N. i Vedsted i Aaby Sogn, med hvem hun foruden flere Børn havde Sønnen Klement Andersen, f. 1484 ? henrettet 1536, bekendt i Historien under Navnet Skipper Klement, om hvem Dyrskjøt siger, at han forraadte baade sig selv og Kjærulferne ved sine daarlige Krigsanslag.
Af andre bekendte Personer, der henhører til denne Familie, maa nævnes Præsten i Nakskov Laurids Mortensen Vedsted (Thuraættens Stamfader) og hans stridbare Broder Peder Mortensen Vedsted, Borgmester i Nakskov o. 1660.

Kilde: http://www.polyjo.dk/ 
KJÆRULF, Anne Andersdatter (I19542)
 
197

Blære KB 1786 opslag 126/side 584B:

Fredagen den 1. december blev afg. Døren Østergaards hustru begraven i Blære, 75 aar.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17121764#160264,26939285 
PEDERSDATTER, Else (I18123)
 
198

FT-1787, Aalborg, Fleskum, Ferslev, Ferslev Bye, 18, B4031

1. Peder Jensen, 57, Gift, Mand, Huusmand          
2. Else Sørensdatter, 61, Gift, Hans Kone                   
3. Maren Andersdatter, 2, Ugift, et uægte  pleiebarn                   
4. Johanne Jensdatter, 28, Ugift, Indsidder.         
VOGNSEN, Peder Jensen (I32252)
 
199

FT-1787, Aalborg, Gislum, Alstrup, Alstrup, 4, A4627

1. Niels Sørensen            70        Gift         mand,       ligeledes (bonde og gårdbeboer)        
2. Anne Andersdatter        50        Gift         kone                   
3. Karen Nielsdatter        26        -         deres barn                   
4. Christen Nielsen           22        -         deres barn                   
5. Anders Nielsen        [nb i 2 dec]        -         deres barn. 
SØRENSEN, Niels (I32470)
 
200

FT-1834, Aalborg, Hornum, Øster Hornum, Abildgaardene, en Gaard, 1, A7234

1. Jens Mouritsen, 51, Gift, Gaardmand.     
2. Kirsten Christensdatter, 57, Gift, hans Kone.     
3. Ane Kirstine Jensdatter, 7, Ugift, Plejebarn i Datters Sted.     
4. Peder Laursen, 21, Ugift, Tjenestekarl.     
5. Niels Pedersen, 25, Ugift, Tjenestekarl.     
6. Anne Margrethe Pedersdatter, 23, Ugift, Tjenestepige.     
7. Jebbe Pedersen, 15, Ugift, Tjenestekarl.     
8. Ane Marie Jensdatter, 16, Ugift, Tjenestepige.     
9. Søren Nielsen, 27, Ugift, Tjenestekarl.

FT-1840, Aalborg, Hornum, Øster Hornum, Abildgaardene, en Gaard, 55, a8344
1. Jens Mouritsen, 58, Gift, Gaardmand.     
2. Kirsten Christensdatter, 62, Gift, hans Kone.     
3. Ane Kirstine Jensdatter, 14, Ugift, Hans Plejedatter.     
4. Anders Pedersen, 24, Ugift, Tjenestekarl.     
5. Palle Pedersen, 21, Ugift, Tjenestekarl.     
6. Christen Olesen, 20, Ugift, Tjenestekarl.     
7. Karen Jensdatter, 20, Ugift, Tjenestepige.     

FT-1845, Aalborg, Hornum, Øster Hornum, Abildgaardene, en Gaard, 1, A8352
1. Jens Mouritsen, 63, gift, Gaardmand, her i sognet.
2.Kirsten Christensdatter, 68, gift, Hans Kone, Sønderholm Aalborg Amt.
3. Ane Kirstine Jensdatter, 19, ugift, Plejedatter, Freilev Aalborg Amt. *)
4. Elisabeth Jensdatter, 23,  ugift, Tjenestefolk, Sønderholm Aalborg Amt.
5. Palle Andersen, 27, ugift, Tjenestefolk, Nibe.
6. Christen Olesen, 25, ugift, Tjenestefolk, her i sognet.
7. Niels Jensen, 18, ugift,       Tjenestefolk, Bislev Aalborg Amt.
8. Lars Peter Andersen, 8 - Plejesøn, Voxlev Aalborg Amt.


*)
Øster Hornum KB 1845 nr. 1, opslag 276:
Død den 11. marts. Beg.: 20. marts.
Ane Kirstine Jensdatter. Datter af Jens Mølgaard i Freilev, plejedatter hos Jens Fristrup? i Abildgaard. 18½ aar.
Frejlev KB 1826 nr.43, opslag 12:
Ane Kjerstine Jensdatter. f: 22. december. Døbt 13. april 1827.
Forældre: Gaardmand Jens Mølgaard og hustru Maren Pedersdatter af Freilev.

Øster Hornum KB 1845 nr. 3, opslag 271:
Jens Mouritsen. Gaardmand i Abildgaard. 62 aar.      
MOURITZEN, Jens (I15662)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 409» Næste»